Ungdomsklubb

nnuk

Vi satser på å starte opp igjen med ungdomsklubben til høsten 2019!

Ungdomsklubb for ungdommene i ungdomsskuletrinnet (8.-10. klasse).
Målet er å tilby klubbkveld en gang i uken i Torvhålo. Vi lar ungdommen selv bestemme hva de vil finne på av aktiviteter. Ungdommen kan også bruke musikkbingen når det er ungdomsklubb.

For å fortsette med dette flotte tilbudet, er vi avhengige av foreldre som stiller frivillig gjerne en kveld i måneden eller annenhver måned.

Følg med på Facebook: https://www.facebook.com/norenesetungdomsklubb/info/?tab=page_info

nnuk2